Turid E. Conradi

Personalrådgiver og administrasjonskonsulent

Kenneth Hansen

Økonomisjef

Trond Stalsberg Mydland

Personalsjef/Forsker

Roger Normann

Administrerende direktør

Sissel Strickert

Administrasjons- og kommunikasjonssjef/Senior prosjektleder