REISEPOL


Reisepol er et forskningsprosjekt knyttet til hvordan den norske reiselivsbransjen kan styrke sin konkurranseposisjon i et globalt marked mot år 2022.

Kunnskapsgrunnlaget for reiselivspolitikken: Reisepol er et forskningsprosjekt knyttet til hvordan den norske reiselivsbransjen kan styrke sin konkurranseposisjon i et globalt marked mot år 2022 og hvordan denne fremtidige posisjonen kan støttes av nye modeller for organisering av verdikjeder og kompetanse åpen innovasjon for å utvikle nye tjenester og nye lønnsomme volumkonsepter digital co-creation of reisepakker og modeller for effektivt internasjonalt salg og markedsføring. REISEPOL er en satsing finansiert av Norges Forskningsråd.

Les rapporten her >>