PERIF


Agderforskning er partner i PERIF-prosjektet med hovedmål om å styrke grunnlaget for et langsiktig samarbeid mellom regionale aktører i utvalgte regioner i Tsjekkia og Norge

Agderforskning er sammen med Charles University (Tsjekkia) og Centre for Higher Education Studies (Tsjekkia) partnere i PERIF. Et av prosjektets hovedmål er å styrke grunnlaget for et langsiktig samarbeid mellom regionale aktører på ulike nivåer og høyere utdanningsinstitusjoner i utvalgte rurale regioner i Tsjekkia og Norge. PERIF prosjektet skal bidra med kunnskap som kan brukes til å styrke lokale utviklingsprosesser ved kritisk å analysere regionale dynamikk og strategiske imperativer og på hvilke måter disse blir adressert (eller ikke) ved høyere utdanningsinstitusjoner gjennom forskning og undervisning samt deres «tredje rolle».

PERIF prosjekt støttes av tsjekkisk-norsk forskningsprogram (CZ09), EEA and Norway Grants.