Med hjerte for Arendal


Prosjektet Med hjerte for Arendal vant Innovasjonsprisen i 2014, og er trukket frem i regjeringens inspirasjonshefte om samarbeid mellom frivillige og kommuner.

Agderforskning har siden 2013 vært en samarbeidspartner for Arendal kommune, Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelse, Blå Kors/T5, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og etterhvert nærmere hundre lag og foreninger. Prosjektet Med hjerte for Arendal bidro til at Arendal vant Innovasjonsprisen i 2014, og er trukket frem i regjeringens inspirasjonshefte om samarbeid mellom frivillige og kommuner, samt Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg. Agderforskning styrker prosjektet gjennom følgeforskning som muliggjør tilføring av relevant kunnskap, analyser av pågående prosesser og utvikling av modeller for samarbeidet. Samtidig innhentes det erfaringer fra andre steder i Norge og i Danmark i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling, Marselisborg Centret og Senter for omsorgsforskning. Prosjektet har ambisjoner om å bidra til å sikre bærekraftige velferdsløsninger i et langsiktig perspektiv.