Integrering som lokal praksis


Agderforskning starter våren 2016 opp et prosjekt om lokalt integreringsarbeid.

Agderforskning starter våren 2016 opp et prosjekt om lokalt integreringsarbeid finansiert av Regionale forskningsfond Agder, Lindesnesrådet, Agderforskning og Senter for likestilling ved UiA. Lindesnes kommune er den viktigste samarbeidspartneren i prosjektet. På forskersiden er førsteamanuensis Hanne Sortevik Haaland og førsteamanuensis Hege B. Wallevik involvert i prosjektet, og det samme gjelder for professor i etnologi ved Malmö Universitet, Maja P. Frykman.

Prosjektet skal studere og bidra til å videreutvikle integreringen av flyktninger i lokalt arbeids- og samfunnsliv i Lindesnes kommune, bidra til slik integrering av arbeids- og familiemigranter og skal også ha overføringsverdi til andre kommuner. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2016.