Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

07 september 2018

Hvordan utnytte mulighetene i Nav-partnerskapet?


I et nytt prosjekt skal Agderforskning, Deloitte og Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet finne nye samarbeidsformer for Nav-eierne, stat og kommune, og Nav-ledere i Agder.

Les mer