Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

19 april 2018

Agderforskning med i strategisk råd for reiseliv


Forskningssjef i Agderforskning, Kirsti M. Hjemdahl, er eneste forsker som er medlem av Innovasjon Norges nyetablerte strategiske råd for reiseliv.

Les mer