Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

21 mars 2018

Agderforskning og Teknova (NORCE) søker prosjektøkonomer


Agderforskning og Teknova er fra januar 2018 en del av forskningskonsernet Norwegian Research Center AS (NORCE). For å ivareta vår prosjektportefølje søker vi etter to prosjektøkonomer.

Les mer