Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

20 juni 2016

Seniorforsker ved Agderforskning blir professor ved Universitetet i Agder


Seniorforsker Rómulo Pinheiro ved Agderforskning er ny professor i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder.

Les mer