Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

15 januar 2018

Ny forskningsgigant får navnet NORCE


Forskningsselskapet SørVest AS har skiftet navn, og skal fra nå av gå under betegnelsen: NORCE – A Pioneer within Norwegian Research and Innovation
Selskapets formelle selskapsnavn i Foretaksregisteret blir Norwegian Research Centre AS.

Les mer