Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

08 juli 2016

Nyansatt seniorforsker med doktorgrad i samskaping


Tor Geir Kvinen er nyansatt seniorforsker ved Agderforskning. Han forsker på co-creation-kjeder og markedsledende bedrifter fra Agderregionen.

Les mer