Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

20 september 2017

Agderforskning blant de beste på publisering


Agderforskning ligger nok en gang helt på topp blant samfunnsvitenskapelige institutter i Norge når det gjelder publiseringseffektivitet.

Les mer