Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

12 juli 2017

Ønsker passivitet til livs


Prosjektet Aktiv på Dagtid skal studere hvordan fysisk- og sosial aktivitet kan øke livskvaliteten og lette veien ut i arbeidslivet for mennesker som mottar velferdsytelser

Les mer