Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

15 desember 2016

Ny forskningsaktør kan se dagens lys


Et nytt forskningsselskap skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på samspill mellom forskning, innovasjon og verdiskapning.

Les mer