Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

08 mai 2018

Nytt prosjekt kombinerer strandryddig med velferdsaktiviteter


Prosjektet Våre strender – vår velferd skal koble miljøvern- og velferdsperspektiver for å forhindre forsøpling av Raet nasjonalpark.

Les mer