Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

06 desember 2016

Agderforskning seminar om fremtidens kommuner


Ny rapport fra Agerforskning om nye modeller for samarbeid mellom offentlig sektor og frivillig sektor.

Les mer