Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

06 februar 2018

Agderforskning-rapport gir innspill til ny kompetansestrategi for Agder


Prosjektet Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder, utarbeidet av prosjektleder, Sissel Strickert, Hans Christian Garmann Johnsen, Migle Helmersen og Arild Vangstad på oppdrag fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, definerer hva kompetansestrategi er og kartlegger hvordan balanse i tilbud og etterspørsel etter kompetanse kan oppnås.

Les mer