Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

31 august 2016

Sørlandets ukjente verdensmestere


Forskerteam fra Agdeforskning presenterte prosjektet "Ukjente verdensmestere" på konferansen "Økonomiske utfordringer og muligheter" ved UiA.

Les mer