22 april 2016

Hvordan er livet til polske familier i Norge?


Over en 3-årsperioden har norske og polske forskere studert polske familier som slår seg ned i Norge og hvilke konsekvenser dette har for familielivet

Les mer

Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer