Ansatte


Agderforskning har et tverrfaglig forskningsmiljø. 70% av våre forskere har doktorgrad. For tiden er 8 stipendiater tilknyttet Agderforskning.

Se ansatte

Om Agderforskning


Vi utfører forskningsoppdrag innen et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Les mer

17 oktober 2017

Innovativ nettverksbygging med flyktninger


Nyankomne flyktninger trenger sosiale nettverk for å lære norsk, få sosial støtte, finne seg jobb og kunne bidra i sivilsamfunnet. En ny studie fra Agderforskning viser at det kan gjøres innovative grep i introduksjonsprogrammet for flyktninger for å bidra til nettverksbygging.

Les mer